collage_object2

Fina bygg, mark- och anläggningsarbeten

 • Plantering av buskar & träd
 • Plattläggning
 • Asfaltering
 • Murar
 • Gjutning av betong
 • Armering och formning
 • Lekplatser (enl. EU-direktiv)
 • Stängsel & staket
 • Gräsmattor
 • Altaner
 • Diverse finsnickerier

Rivningar

 • Villor
 • Industrifastigheter
 • Skolor
 • Lador

Grova mark- och anläggningsarbeten

 •  Grundisoleringar
 •  Husgrunder
 • Schaktningsarbeten
 •  Ledningsarbeten
 •  Underentreprenader
 •  Totalentreprenader

 

Fastighetsskötsel

 • Snöröjning
 • Sandning
 • Sopning
 • Lövblåsning & upptag
 • Träd- och buskbeskärning
 • Ogräsrensning
 • Trädfällning